ติดต่อเรา

Contact for inquiries / reservations

Group-1095.png

WORKING HOURS :

Monday - Friday 09.00 - 23.00
Sunday 09.00 - 16.00

resthousepoolvilla@gmail.com

Group-1094.png

PHONE :

Office : 02-116-6265 (8:30-17:00)


คุณโจ : 099-735-6265 (8:30-17:00)

คุณหนึ่ง : 099-265-9956

คุณอุ้ม : 062-656-9544

Group-1093.png

ADDRESS :

17/158 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย
ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบศีรีขันธ์